Projektet blev udviklet af Wecademy

Støttet af Velliv Foreningen

Den gode lærlingeledelse

Lad os sætte lærlingens trivsel på dagsordenen

Om projektet

Sammen kan vi gøre det mere attraktivt at vælge erhvervsuddannelserne og gøre lærlingelivet sjovt, udfordrende og lærerigt. Derfor valgte vi at lave dette projket, som du kan læse mere om nedenfor. 

online event

Afholdt

Mød blandt andet Dansk Industri, SMVdanmark og Dansk El-Forbund. Eventet blev livestreamet d. 8. september 09.30-12.00 og kan genses i fuld længde

Webinarer

Afholdt

 Få undervisning af lærlingeledere og psykologer, der giver dig værdifulde værktøjer til din lærlingeledelse. Efter hver webinardeltagelse får du et bevis – direkte til CV’et

Se sammendrag fra konferencen og webinarerne

Vores 4 mål for projektet VAR:

Bedre trivsel blandt lærlinge 

Lærlinge skal have det godt under deres uddannelse. Derfor er det vigtigt, at de trives både fysisk og mentalt.

Styrket lærlingeledelse  

Lærlingeledelsen skal styrkes, og lederne i virksomhederne skal have kompetencerne og redskaberne, der gør, at de føler sig klædt på til at tage ansvaret for de unge menneskers hverdag i livet som lærling. 

Mindre
frafald 

Manglen på faglærte skal reduceres, og lærlingene skal ikke falde fra under deres læretid. Vi skal styrke det gode lærlingeliv.

Attraktive
erhvervs-uddannelser

Erhvervsuddannelser og titlen som faglært skal gøres eftertragtet. Lærlingelivet skal være noget man ser frem til, og der skal være bedre trivsel fra første dag til den dag, man står med svendebrevet i hånden.

hvorDAN STÅR DET TIL MED LÆRLINGE OG ELEVER I DANMARK?

Ifølge Arbejdernes Erhvervsråd, kommer Danmark i 2030 til at mangle 99.000 faglærte. Det er virkelig mange. Det er en mangel, der uundgåeligt kommer til at påvirke fremtiden for Danmarks erhvervsliv. Derudover er det også en realitet, at der er alt for højt frafald fra landets lærepladser og erhvervsuddannelser. Her kunne Danmarks Statistik i 2022 rapportere, at frafaldet på erhvervsuddannelserne er hele 40%, inden for 5 år af påbegyndt uddannelse. 

Men hvorfor er manglen og frafaldet så stort? Forskning peger på, at det er et spørgsmål om trivsel blandt lærlingene og eleverne – og det skal der gøres noget ved. 

Vi har brug for lærlinge og elever, der er dristige, kreative og ivrige efter at lære. Vi har brug for dem for at bringe nye perspektiver, nytænkning og innovation til vores arbejdspladser og samfund.

De skal støttes, guides og motiveres til at følge deres drømme. Et sted, man kan starte, er at styrke ledelsen af lærlinge og forbedre rammerne for dem og deres udvikling – gennem forståelse, information, sparring og undervisning. 

Så det er det, vi valgte at gøre og motiverer landets lærlinge- og elevansvarlige til også at gøre.  

Lyt til direktør, Brian Jørgensen og lærlingekoordinator, Paw Schack fra JEROS A/S fortælle om, hvad de gør for at skabe god lærlingetrivsel, og hvorfor det er vigtigt for dansk erhvervsliv, at vi uddanner dygtige faglærte.

Brian Henning Jørgensen, direktør, JEROS A/S

med Wecademy Podcast

Paw Schack, lærlingekoordinator, JEROS A/S

med Wecademy Podcast

Det gode lærlingeliv

Hvad fik man ud af at deltage?

Ved at deltage i det gratis online event og undervisning gennem webinarerne, fik vores tilmeldte adgang til værdifuld viden, indsigt og værktøjer, der styrker ledelsesevner og giver nødvendige redskaber til at guide og motivere lærlinge og elever. Du har stadig mulig for at opnå vigtig viden. Blot gå ind og se optagelserne af konferencen og webinarerne.

N

Viden om det gode lærlingeliv

N

Konkret inspiration og værktøjer fra relevante virksomheder

N

Øgede kompetencer i ledelse og et styrket CV!

Følg med

‘Den Gode Lærlingeleder’ – sammen kan vi styrke trivslen og den gode ledelse af lærlinge og elever.

Udviklet af Wecademy

Støttet af Velliv Foreningen

Kontakt information

Kontakt@wecademy.dk

+45 71 99 70 79

Landsdækkende service

Copyright © 2024 Wecademy
Scroll to Top