Den gode lærlingeleder

OM PROJEKTET

Med dette projekt ønskede vi at informere om betydningen af effektiv lærlingeledelse. Vi ville gerne have alle, der har roller som lærlinge- eller elevansvarlig, uddannelsesansvarlig, lærlingeleder eller de, som er mentor for lærlinge eller elever med på bevægelsen, for vi tror på, at forbedringen af trivsel også må udvikle sig internt i brancherne. 

En udfordring venter:

I 2030 vil Danmark mangle mindst 99.000 faglærte medarbejdere. En af hovedårsagerne til frafaldet fra lærepladserne er ifølge EVA (2021) mistrivsel. Jo bedre en elevs trivsel er, desto mindre er sandsynligheden for, at eleven dropper ud af sin uddannelse. “Vi har længe haft en formodning om, at trivsel og frafald er forbundet, og nu kan vi påvise det gennem statistisk analyse,” siger chefkonsulent Kristine Hecksher, der står bag undersøgelsen.

I den nævnte EVA-rapport identificeres seks parametre, der bruges til at måle trivsel og fastlægge kriterier, der kan korrelere med frafald inden for de første 12 måneder: egen indsats, læringsmiljø, velbefindende, fysiske rammer, egne evner og praktik. 

Især manglende tillid til “egne evner” (herunder troen på evnen til at lære) og lav “egen indsats” er prædiktorer for frafald. De resterende fire kriterier viser også en sammenhæng mellem mistrivsel og frafald, dog i mindre grad.

Når det komlærlinge og elevers trivsel, ønskede vi i kampagnen at fokusere på “trivsel på lærepladsen gennem god lærlingeledelse.“ Vi antog, og gør det stadig, at god ledelse er afgørende for den enkelte lærling og elevs trivsel under læretiden. Vi mener, at god ledelse blandt andet motiverer de unge til at investere i deres egen læring og styrker deres tro på sig selv og deres evner (i overensstemmelse med de vigtigste fastholdelsesparametre på erhvervsuddannelser, som rapporteres i EVA-undersøgelsen).

Vi lancerede derfor denne kampagne om god lærlingeledelse, der henvender sig til lærlinge- eller elevansvarlige samt ledere og virksomhedsejere, der har lærlinge og/eller elever. På denne måde ønskede vi at styrke lærlingenes mentale trivsel og fastholdelse i deres uddannelsesforløb.

Baggrund

Flere analyser har påpeget betydningen af trivsel for at mindske frafaldet fra erhvervsuddannelserne (Roskilde Tekniske Skole, IFKA-Konsortiet, EVA, 2021).

Der er et klart behov for øget trivsel på lærepladserne (Politiken, 2023). Undersøgelser med EUD-studerende viser også, at “forbedring af forholdene til og i praktikvirksomhederne” er en afgørende faktor for fastholdelsen i uddannelsen (Undervisningsministeriet, IFKA-Konsortiet, 2023).

 

 

Vi byggede vores kampagne på antagelsen om:

N

at gode lærlingeansvarlige skaber et positivt og trygt læringsmiljø for lærlingene

N

god lærlingeledelse styrker lærlingernes mentale trivsel, motiverer dem og fastholder dem i deres uddannelsesforløb

Projektansvarlige

Erhvervspsykolog

Thomas Markersen

Indehaver af Wecademy

Anne-Mette Rønholt

WecademY

Vi bidrager til den gode online vidensformidling 

Du kan sagtens tilegne dig vigtig viden og værdifuld sparring online.

Vi er et hold af specialister, der har gjort det til vores mission at løfte online arrangementer og gøre dem til en engagerende og spændende oplevelse at deltage i.

Vi går meget op i interaktion, og at du bliver afsender af professionelt indhold i højeste billede- og lydkvalitet. Vi kan hjælpe dig med at nå helt i mål med din video eller online arrangement og står bag dig hele vejen.

Med erfaring siden 2014 er vi nogle af de førende eksperter inden for blandt andet webinarer, online konferencer, podcast, livestreaminger og  video produktion.

Følg med

‘Den Gode Lærlingeleder’ – sammen kan vi styrke trivslen og den gode ledelse af lærlinge og elever

Udviklet af Wecademy

Støttet af Velliv Foreningen

Kontakt os!

Kontakt@wecademy.dk

+45 71 99 70 79

Landsdækkende service

Copyright © 2024 Wecademy
Scroll to Top